Mini Akademi'de eğitim önceliktir.

EĞİTİM

Eğitim programımız, proje tabanlı öğrenme, Gems, Montessori gibi pek çok programdan öğeler barındıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ilke ve hedefleri doğrultusunda düzenlenir.

Programımızın genel özellikleri:

  • ● Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen branş dersleri ile desteklenir,
  • ● Problem çözme becerilerinin gelişimini destekleyen çalışmalara yer verilir,
  • ● Gerçek yaşam koşullarına hazırlar,
  • ● Çocukların bireysel farklılıklarını destekler,
  • ● Sosyal becerilerini destekleyen çalışmalara yer verir,
  • ● Empati kurma çalışmaları ile duygusal zekalarını destekler,
  • ● Yazar etkinlikleri ile kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandırır,
  • ● Sosyal sorumluluk projeleri ile topluma karşı duyarlılıklarını geliştirir,
  • ● Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönlerini ortaya koymaları için fırsatlar tanır.

YAŞ GRUPLARI

Mini Akademi'de 1-5 yaş arası çocuklara eğlence, arkadaşlık, sevgi, güven ve huzur dolu bir ortamda eğitim sunuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı olarak gelişmelerini, sosyalleşmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak. Ruhsal ve zihinsel gelişmelerinde çok önemli rol oynayan çocukluk yıllarını sevgi dolu bir ortamda geçirmeleri, onlara özgüvenli ve başarılı bir gelecek hazırlayacaktır. Mini Akademi'de Play Grup (1 – 2 yaş) ve 3-5 yaş arası çocuklar kabul edilir. Çocuklar doğum tarihlerine göre gruplandırılır.

1-2 YAŞ GRUBU

Bebeğin temel ihtiyaçlarında farklılıklar olabilir. Ailenin bize verdiği bilgiler göz önünde bulundurularak bebeğin tüm ihtiyaçları karşılanır. Bebeğin artık çocukluğa doğru yol aldığı dönemde aile ile işbirliği içerisinde gelişim basamaklarını ve kişilik gelişimini destekleyerek sağlıklı bir birey olarak yetişmesi önemlidir.

2-3 YAŞ GRUBU

Bu yaştaki çocukların oyun oynarken mantıksal akıl yürütme becerileri gelişir. Basit yapbozları birleştirebilirler ve bütün bir nesnenin parçalara ayrılabileceğini anlarlar. Nesneleri sınıflandırabilir ve ayırabilirler. Mini Akademi’de çocukların keşfederek öğrenmeleri, dil ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi için fırsatlar sunulur.

3-4 YAŞ GRUBU

Bu yaş grubunda çocukların yaratıcılığı artar. Aynı zamanda merakının yüksek olduğu bir gelişim dönemine girerek çok soru sorar. Mini Akademi’de çocukların merak duygusunu ve özgüvenini geliştirici çalışmalara yer verilerek, kendi ritminde gelişmesine imkan verilir.

4-5 YAŞ GRUBU

Bu yaş grubunda çocuklar öğrenme konusunda daha çok otokontrol ve beceriye sahiptir. Oyunları daha karmaşık, hayalci ve uzun sürelidir. Mini Akademi’de çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak hazırlanan eğitim programında akademik gelişimin yanı sıra sosyal ve problem çözme becerileri de desteklenir.

BRANŞLARIMIZ

İNGİLİZCE

İngilizce öğretimi, çocuklarımızın kendilerini ifade ederek iletişim kurmalarına yardımcı olur. İngilizcenin temel becerilerinden olan dinleme ve konuşma ile gelecek yıllardaki yabancı dil öğretiminin altyapısı oluşur.


Mini Akademi’de çocuklarımızın:
Yabancı dili tanımaya ve iletişim kurmaya istekli olması, ihtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi, duyduğunu anlayabilmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Bunun için yapılan tüm etkinlikler ana dili İngilizce olan bir öğretmenle birlikte planlanır.

Etkinliklerin tümü kreşimizde bulunan native öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

JİMNASTİK

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden, fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, tüm sporların altyapısını hazırlayan, çocuklara yönelik olimpik bir branştır.


Mini Akademi
Jimnastik derslerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz/sinir-kas koordinasyonu ile kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneğini kazandırmayı hedefler.

DRAMA

Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim-etkileşim becerilerini geliştirerek kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanır. Bu ortamlarda doğaçlama davranabilmeleri için gereken altyapı oluşturulur.


Mini Akademi Drama Çalışmalarında;
Çocuğun empati kurabilmesinin sağlanması, başkalarının farkında olup sosyal ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi, oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin arttırılması, sanata karşı duyarlılığının oluşturulması, günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmesine fırsat yaratılmasını hedefler.

FEN-DOĞA ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleri’dir.


Mini Akademi;
Çocukların gelişimlerine uygun fen ve doğa etkinlikleri içeren ortamlar oluşturarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmelerini hedefler.

SATRANÇ-AKIL OYUNLARI

Satranç ve akıl oyunları; çocuğun zekâ gelişimini desteklerken eğlenceli vakit geçirme, kritik durumlarda iyi düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme ve bağımsız karar verme yeteneği kazandırır.


Mini Akademi Satranç ve Akıl Oyunları Çalışmaları ile;
Çocukların problem çözme yeteneğini ve matematiksel algıyı, hayal kurma gücünü, dikkati geliştirmeyi, kapsamlı düşünmeyi, sabırlı olmayı öğretmeyi hedefler.

GÖRSEL SANATLAR

Çocukların sanatsal gelişimi, onların bedensel, duygusal, sosyal ve düşünsel gelişimleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu yüzden Mini Akademi’de görsel sanatların farklı branşları ve iki/üç boyutlu ders içerikleri ile öğrencilerin, yaratıcı düşünceleri, küçük kas becerilerinin gelişimi ve el-göz koordinasyonu desteklenmektedir.